Een kind met leesproblemen helpen: wat kun je doen?

IIlse 12 augustus 2023 08:52

Iedere ouder wil dat zijn of haar kind met plezier naar school gaat en goed kan meekomen met de les. Helaas hebben sommige kinderen moeite met lezen, wat het schoolwerk uitdagend en frustrerend kan maken. Maar wat kun je als ouder doen om je kind te helpen bij leesproblemen?

Herken de tekenen van leesproblemen

Het is belangrijk om te weten wat de tekenen van leesproblemen zijn. Deze kunnen variëren van het langzaam en aarzelend lezen, tot moeite met het begrijpen van geschreven tekst. Andere tekenen zijn problemen met spelling, het vermijden van lees- en schrijftaken, en een gebrek aan interesse in boeken.

In sommige gevallen kunnen deze problemen duiden op dyslexie, een stoornis die het lees- en schrijfvermogen beïnvloedt.

Zoek professionele hulp

Als je merkt dat je kind consistent moeite heeft met lezen, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken. Een onderwijsdeskundige of logopedist kan je kind evalueren en een aanpak voorstellen om de leesvaardigheden te verbeteren. Deze professionals kunnen ook bepalen of er sprake is van dyslexie.

Bied ondersteuning thuis

Naast professionele hulp, kun je thuis ook veel doen om je kind te ondersteunen. Hier volgen enkele tips om de leesvaardigheden van je kind te verbeteren:

  • Moedig lezen aan: Maak tijd vrij om samen te lezen en creëer een leesvriendelijke omgeving thuis. Geef het goede voorbeeld door zelf ook regelmatig te lezen.

  • Bied een verscheidenheid aan leesmateriaal aan: Van strips tot wetenschappelijke boeken, diversiteit in leesmateriaal kan de interesse van je kind in lezen vergroten.

  • Maak gebruik van hulpmiddelen: Er zijn talloze apps en websites die kunnen helpen bij leesproblemen. Deze bieden vaak leuke en interactieve manieren om leesvaardigheden te verbeteren.

  • Oefen leesstrategieën: Leer je kind strategieën zoals het voorspellen van het verhaal, het maken van een mentaal beeld van de tekst en het herhalen van wat er gelezen is.

Het kan ook helpen om te leren over de ervaringen van andere ouders en experts. Hier is een tabel met boeken die inzicht kunnen geven in het aanpakken van leesproblemen:

Boektitel Auteur Beschrijving
'Overcoming Dyslexia' Sally Shaywitz Een gids vol praktische adviezen voor ouders en opvoeders.
'The Gift of Dyslexia' Ronald D. Davis Een positieve kijk op dyslexie en nuttige technieken.
'Helping Children with Dyslexia' Maria Chivers Praktische tips voor ouders om kinderen met dyslexie te ondersteunen.

Leesproblemen kunnen frustrerend zijn, maar met de juiste ondersteuning en hulpmiddelen kan elk kind zijn of haar leesvaardigheid verbeteren. En vergeet niet, je bent niet alleen in deze uitdaging.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.