Hoe herken je een leerstoornis bij je kind?

CCarlijn 18 augustus 2023 19:17

Als ouder wil je natuurlijk dat je kind succesvol is op school. Helaas heeft niet elk kind het even makkelijk. Leerstoornissen kunnen de schoolprestaties van je kind beïnvloeden. Het herkennen van de tekenen van een leerstoornis is de eerste stap om je kind de juiste hulp te bieden.

Wat is een leerstoornis?

Een leerstoornis is een soort ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op de manier waarop kinderen informatie verwerken. Dit kan leiden tot problemen met lezen, schrijven, rekenen of andere schoolvaardigheden.

Er zijn verschillende soorten leerstoornissen, waaronder dyslexie en dyscalculie. Dyslexie beïnvloedt het lezen en spellen, terwijl dyscalculie invloed heeft op het begrip van getallen en rekenkundige concepten.

Tekenen van een leerstoornis

Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op een leerstoornis bij je kind. Hier zijn een paar tekenen om naar te kijken:

  • Problemen met lezen en/of schrijven
  • Problemen met wiskunde
  • Moeite met begrijpen wat er wordt gelezen
  • Problemen met het geheugen
  • Moeite met het begrijpen van instructies

Diagnose van een leerstoornis

Als je denkt dat je kind een leerstoornis heeft, is het belangrijk om je zorgen te bespreken met een professional. Dit kan de leraar van je kind zijn, een schoolpsycholoog, of een kinderpsycholoog of -psychiater. Zij kunnen je kind evalueren en een formele diagnose stellen.

Hoe help je je kind

Als je kind een leerstoornis heeft, zijn er verschillende manieren waarop je kunt helpen:

  1. Ondersteun het leren thuis: Help je kind met huiswerk en moedig lezen of andere educatieve activiteiten thuis aan.
  2. Bespreek het met de school: Werk samen met de school om een aangepast leerplan te ontwikkelen dat past bij de unieke behoeften van je kind.
  3. Zoek professionele hulp: Overweeg begeleiding of therapie voor je kind, en misschien zelfs voor het hele gezin.
  4. Moedig zelfrespect en onafhankelijkheid aan: Help je kind om trots te zijn op zijn sterke punten en om te leren omgaan met zijn uitdagingen.

Leerstoornissen kunnen uitdagend zijn, maar met de juiste ondersteuning kan je kind succesvol zijn op school en daarbuiten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.